RAZEM Z UKRAINĄ

AKTUALNOŚCI
III Dni Partnerstwa Wschodniego w Brukseli


W dniach 8-10 listopada 2016 r. w Komitecie Regionów w Brukseli odbyły się „III Dni Partnerstwa Wschodniego”, cykliczne wydarzenie organizowane przez Dom Polski Wschodniej, które poświęcone jest polsko-szwedzkiej inicjatywie Partnerstwa Wschodniego, która adresowana jest m. in. do Ukrainy. W przygotowania do tegorocznego wydarzenia włączyła się Ambasada RP w Królestwie Belgii, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji, Białostocki Ośrodek Kultury, Fundacja Nowy Staw, Fundacja Otwarty Dialog oraz Fundacja ART-SOS.Na zaproszenie Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Program „Razem z Ukrainą”, reprezentowany przez członków Rady Programowej – Michała Wójcika, Prezesa Europejskiego Domu Spotkań –Fundacji Nowy Staw, ks. Stefana Batrucha, Prezesa Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, Martę Drabczuk, koordynatora Programu i Wołodymyra Krywowycza, Dyrektora Organizacji Charytatywnej „Wołyń 2014” na czele z Przewodniczącym Rady Programowej Bogdanem Łukasikiem , Prezesem Modern – Expo S.A., zorganizował popołudniową debatę na temat współpracy w ramach programu "Razem z Ukrainą" - pomocy humanitarnej i rozwojowej.


Podczas debaty zaprezentowane zostały inicjatywy współpracy środowisk obywatelskich, władz samorządowych, uczelni, środowisk akademickich i biznesowych na rzecz pomocy humanitarnej na Ukrainie na podstawie projektów zrealizowanych przez członków Rady w partnerstwie z organizacjami ukraińskimi.
Ponadto przedstawione zostały dobre praktyki pomocy rozwojowej i humanitarnej udzielanej przez polskie organizacje pozarządowe na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii.
Dyskutowano także o kierunkach i wyzwaniach dla polskiej pomocy rozwojowej na Wschodzie i o efektywności tej pomocy. Paneliści podjęli próbę odpowiedzi na pytanie jak zainicjować forum dialogu i współpracy podmiotów polskiej polityki zagranicznej na temat wymiany doświadczeń i koordynacji działań na rzecz naszych sąsiadów na Wschodzie.
Głównym przesłaniem debaty było zaproszenie do kooperacji organizacje polskie oraz instytucje europejskie w celu tworzenia systematycznej skoordynowanej jednolitej koncepcji niesienia pomocy osobom poszkodowanym w rezultacie konfliktu na wschodnich terenach Ukrainy, w tym osobom zamieszkującym tereny objęte działaniami wojennymi oraz osobom wewnętrznie przesiedlonym, jak również wspierania Ukrainy w trudach reformacji państwa.


Dziękujemy raz jeszcze gospodarzom oraz organizatorom za zaszczyt współtworzenia tak ważnego w skali ogólnoeuropejskiej wydarzenia, które skupia wielu partnerów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Wyrażamy nadzieję na kolejne wspólne inicjatywy, tworzące forum dialogu i współpracy podmiotów polskiej polityki zagranicznej na poziomie UE na rzecz wymiany doświadczeń, koordynacji działań i współpracy na rzecz niesienia pomocy i wsparcia naszego wschodniego sąsiada - Ukrainy.


Zdjęcia: KobusArt