RAZEM Z UKRAINĄ

AKTUALNOŚCI
Nie powinniśmy się zastanawiać dlaczego pomagamy ...


Nie powinniśmy się zastanawiać dlaczego pomagamy, niech się zastanowią „dlaczego” ci, którzy nie pomagają – o znaczeniu pomocy humanitarnej dyskutowaliśmy w ramach V Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

W dniu 1 października 2016 roku w ramach obrad Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego pomocy humanitarnej wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że pomoc humanitarna Ukrainie jest niezbędna, zwłaszcza ratowanie i podtrzymywanie życia oraz zapewnienie poszanowania godności ludzkiej osób zagrożonych lub dotkniętych skutkami wojny rosyjsko-ukraińskiej.


Jak słusznie zauważył Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, pomoc sąsiadom jest rzeczą naturalną, więc to ci, którzy jeszcze nie włączyli się w pomaganie powinni odpowiedzieć na pytanie „dlaczego”.

Svitlana Oleinikowa, inicjatorka Ukraińskiej Fundacji Przemian Społecznych, podzieliła się własnymi pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami, gdyż jako osoba wewnętrznie przesiedlona przeszła drogę odbudowy własnego życia na nowo.
Pani Svitlana podkreślała ogromne znaczenie otrzymania pierwszej podstawowej pomocy humanitarnej w postaci zapewnienia mieszkania, rzeczy niezbędnych do życia, wsparcia moralnego oraz psychologicznego.

Volodymyr Kryvovych, Dyrektor Organizacji Charytatywnej „Wołyń 2014” podzielił się refleksjami na temat udziału rządu Ukrainy w pomocy własnym obywatelom.
Podkreślił przy tym ogromną pracę wolontariuszy oraz osób dobrej woli, którzy bezinteresownie pomagają w strefie objętej konfliktem. Volodymyr Kryvovych dodał, że najważniejszym zadaniem dla rządu Ukrainy oraz zewnętrznych instytucji i organizacji, które udzielają pomocy, jest ciągłość, systematyczność oraz koordynacja wspólnych działań.
Pierwsza pomoc, zbiórki rzeczowe, przekazanie darów są gestami życzliwości wobec osób poszkodowanych, które płyną z serca człowieka i nie wymagają głębszego przemyślenia.

Agnieszka Gąsior-Mazur, Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu, podzieliła się doświadczeniami z przekazywania pomocy na Ukrainę.

Ks. Stefan Batruch, Prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, zwrócił uwagę, że pomagać należy pomimo wszystko, wbrew negatywnej narracji, która powstaje wokół stosunków polsko-ukraińskich, „powinniśmy dawać dobry przykład tym, którzy z różnych powodów boją się lub nie są w stanie wspierać naszych sąsiadów, partnerów i przyjaciół z Ukrainy”. Podkreślił również, że należy pamiętać, również o osobach potrzebujących, które nie są bezpośrednio ofiarami konfliktu wojennego, a które potrzebują wsparcia zewnętrznego.

Bogdan Łukasik, Prezes Modern Expo S.A. oraz Przewodniczący Rady Programowej „Razem z Ukrainą”, ideę pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy przekształcił w program, wokół którego jednoczy się środowisko lubelskich organizacji pozarządowych, władz samorządowych, uczelni wyższych, ale także ukraińskich organizacji partnerskich. Naszym wspólnym celem w ramach Programu „Razem z Ukrainą” jest udzielanie pomocy tak długo, jak długo ta pomoc będzie potrzebna. Razem jesteśmy silniejsi.

Działalność Programu „Razem z Ukrainą” zaprezentowała koordynator Programu Marta Drabczuk, jednocześnie zapraszając organizacje do włączenia się w działalność Programu, gdyż pozostaje on otwartą inicjatywą dla każdego, kto chce pomagać.


Kierując się słowami Jan Pawła II – „człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – dzielmy się z Ukrainą tym, co mamy, bo stać nas naprawdę na więcej, niż możemy sobie wyobrazić.