RAZEM Z UKRAINĄ

AKTUALNOŚCI
Program „Razem z Ukrainą”
na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej 2016


W dniach 29 września – 1 października 2016 roku Lublin po raz kolejny stał się miejscem spotkań w ramach największego wydarzenia Polski Wschodniej - V Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. Kongres był organizowany w ramach działalności Centrum Kompetencji Wschodnich.

Przedstawiciele krajów Partnerstwa Wschodniego rozmawiali o przyszłości Europy Wschodniej. W tym roku w panelach dyskusyjnych brało udział 1400 osób z ponad 20 krajów. Debaty kongresowe poświęcone były zagadnieniom decentralizacji władzy i kultury, nauki i edukacji, turystyki, dziedzictwa kulturowego, pamięci i modeli pojednania, bezpieczeństwa Europy Wschodniej, relacji biznesowych, społeczeństwa obywatelskiego, pomocy humanitarnej.

W tym roku Program "Razem z Ukrainą" był współorganizatorem paneli dyskusyjnych "Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy" oraz "Wsparcie rozwojowe" (razem z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw).

Dyskusje okazały się bardzo ciekawe i owocne dzięki naszym prelegentom.


Słowa podziękowania kierujemy do:

 • Marka Kuberskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ RP,
 • Svitlany Olieinikovej z Ukraińskiej Fundacji Przemian Społecznych, Kijów,
 • Volodymyra Kryvovycha z Organizacja Charytatywnej „Wołyń 2014”, Łuck
 • Olega Lewczenki, Szefa Winnickiego Biura Reform Stowarzyszenia Miast Ukrainy,
 • Romana Romaniuka, przedstawiciela organizacji charytatywnej "Ja- Wołnowaha",
 • Wiktora Kowalczuka z "Centrum ekonomicznych i społecznych badań Wołynia",
 • ks. Stefana Batrucha, Prezesa Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza,
 • Bogdana Łukasika, Prezesa Modern Expo S.A., Przewodniczącego Rady Programowej "Razem z Ukrainą",
 • Jana Fedirki, członka Zarządu Fundacji Niepodległości,
 • Agnieszki Gąsior- Mazur, Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu,
oraz do naszych moderatorów:
 • Marty Drabczuk, Koordynatorki Programu "Razem z Ukrainą",
 • Michała Wójcika, Prezesa Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw.

Dziękujemy za udział w tegorocznym Kongresie i zapraszamy za rok!