RAZEM Z UKRAINĄ

AKTUALNOŚCI
Razem z Ukrainą – pomoc humanitarna


Projekt skierowany do osób – rodzin, przesiedlonych wewnątrz Ukrainy w obrębie obwodu Dniepropietrowskiego, pozbawionych, ze względu na działania wojenne prowadzone na terenie wschodniej części państwa, podstawowych środków do życia. Rodziny, utraciły cały dorobek swego życia, a dzisiaj na nowo zmuszeni są do adaptacji w warunkach tymczasowych.

Ze względu na rosnącą liczbę osób przesiedlonych oraz coraz większy kryzys ekonomiczny, w ramach pomocy humanitarnej, podjęte zostały konkretne działania, adekwatne do potrzeb rodzin przesiedlonych w celu zabezpieczenia schronienia, wsparcia medycznego oraz psychologicznego, a także pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy.

Realizacja projektu w terminie od 15 czerwca 2015 do 31 grudnia 2015 została podzielona na poszczególne działania.


W ramach projektu 400 rodzin otrzymało wsparcie w postaci pomocy humanitarnej, doposażono 10 punktów medycznych, wyposażono 10 ośrodków/centrów dla tymczasowego mieszkania osób przesiedlonych, 50 rodzin otrzymało podstawowe wyposażenie mieszkań, 25 dzieci wzięło udział w letnich obozach rehabilitacyjnych, około 50 osób otrzymało pomoc psychologiczną, a także około 150 osób otrzymało pomoc i konsultacje z zakresu poszukiwania pracy i doradztwa zawodowego.

W ramach projektu, już na etapie tworzenia nawiązaliśmy kontakt z przedsiębiorcami z terenu objętego wsparciem, którzy zgodzili się przeszkolić chętne osoby (wśród beneficjentów) oraz w miarę możliwości zatrudniać osoby objęte wsparciem.

Projekt zakładał szeroką współpracę z różnymi podmiotami: władzami lokalnymi, samorządami, instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, mediami. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.