RAZEM Z UKRAINĄ

AKTUALNOŚCI
Wintaryzacja
– przygotowanie do zimy osoby wewnętrznie przesiedlone


Projekt „Razem z Ukrainą – pomoc humanitarna w zakresie przygotowania osób wewnętrznie przesiedlonych do zimy” zakładał polepszenie warunków bytowych, zapewnienie niezbędnej pomocy i zasobów dla godnego funkcjonowania oraz udzielenie wsparcia rzeczowego w zakresie przygotowania do zimy osób wewnętrznie przesiedlonych na terenie obwodu dniepropietrowskiego.

Do celów bezpośrednich projektu należało: zabezpieczenie 300 rodzin w podstawowe środki do życia, adaptacja i przygotowanie do zimy 70 miejsc tymczasowego zamieszkania osób wewnętrznie przesiedlonych oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt i opał na zimę, a także wypracowanie standardów działania lokalnych centrów pomocy humanitarnej w obwodzie dniepropietrowskim.


W ramach projektu działały cztery centra udzielania pomocy humanitarnej w obwodzie dniepropietrowskim, które były koordynowane przez naszego partnera z Łucka – organizację charytatywną Wołyń 2014.

W dniach 19-31.12.2015 roku przekazaliśmy dary, które zakupiliśmy w ramach projektu. Zorganizowaliśmy 2 transporty pomocy humanitarnej z Łucka, gdzie zakupiliśmy dary, do obwodu dniepropietrowskiego.

Niewątpliwie projekt przyczyni się do wzmocnienia zaufania do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz zmniejszenia agresji miedzy obywatelami – osobami przesiedlonymi a władzą, a także budowania zaufania w społecznościach lokalnych wśród mieszkańców: starych i nowoprzybyłych.

Efekty projektu:


  • 300 rodzin wewnętrznie przesiedlonych do obwodu dniepropietrowskiego otrzymało pomoc w postaci paczek żywnościowych;
  • 300 rodzin wewnętrznie przesiedlonych do obwodu dniepropietrowskiego otrzymało pomoc w postaci środków higienicznych i chemicznych;
  • 300 rodzin wewnętrznie przesiedlonych do obwodu dniepropietrowskiego otrzymało pomoc w postaci artykułów dziecięcych (żywność, chemia);
  • 300 rodzin wewnętrznie przesiedlonych do obwodu dniepropietrowskiego otrzymało pomoc w postaci odzieży zimowej, pościeli i kocy;
  • 70 mieszkań tymczasowego zamieszkania osób wewnętrznie przesiedlonych do obwodu dniepropietrowskiego zostało wyposażonych w opał na zimę (węgiel i drewno);
  • 70 mieszkań tymczasowego zamieszkania osób wewnętrznie przesiedlonych do obwodu dniepropietrowskiego zostało wyposażonych w sprzęt AGD i grzejniki;
  • opracowaliśmy 1 raport wraz z analizą mocnych i słabych stron mechanizmów współpracy pomiędzy partnerami oraz z opracowanymi standardami działania lokalnych centrów pomocy humanitarnej w obwodzie dniepropietrowskim.

Pomoc humanitarna była wydawana w okresie 19 – 31 grudnia 2015 roku w centrach pomocy humanitarnej w obwodzie dniepropietrowskim (Nowomoskowsk, Dnieprodzierżyńsk, Wierchniodnieprowsk, Wołnowacha). W pracę centrów zaangażowanych było 40 wolontariuszy, którzy mieli za zadanie wyselekcjonować, a następnie skontaktować się z potrzebującymi rodzinami, zebrać niezbędne dokumenty oraz wydać paczki pomocowe, a także w szczególnych przypadkach pomóc przetransportować je do miejsc zamieszkania. Wolontariusze pracowali także przy rozwiezieniu sprzętu (pralki, kuchenki, grzejniki) i ich instalacji w mieszkaniach.

Całość pracy na Ukrainie koordynował nasz partner z Łucka, organizacja Wołyń 2014. Przy wydawaniu pomocy w dniach 19-21.12.2015 byli także obecni przedstawiciele Fundacji Nowy Staw z Lublina.