RAZEM Z UKRAINĄ

AKTUALNOŚCI
Razem z Ukrainą
– obóz wakacyjny dla młodzieży ze wschodniej Ukrainy w Lublinie


W dniach 8-17 sierpnia 2015 roku gościliśmy na obozie wakacyjnym w Lublinie 25 osobową grupę młodzieży ze wschodnich terenów Ukrainy. Obóz organizowany był przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw w ramach projektu „Razem z Ukrainą. Pomoc humanitarna”, realizowanego przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza.

Młodzież, pochodząca z terenów objętych działaniami wojennymi, przebywała w ośrodku Dom Nasutów, gdzie uczestniczyła w bogatym programie warsztatów z komunikacji, zajęć artystycznych, plastycznych i sportowych. Ponadto, zaprezentowaliśmy uroki Lubelszczyzny, organizując zwiedzanie Starego Miasta w Lublinie, Zalewu Zemborzyckiego, Muzeum Wsi Lubelskiej i Jarmarku Jagiellońskiego. Odbywa się wycieczka do Zamościa. Przyjemności gorącego lata młodzież doświadczyła odpoczywając w ośrodku Słoneczny Wrotków.

W dniach 10 i 12 sierpnia młodzież wzięła udział w warsztacie medialnym zorganizowanym w Centrum Kultury w Lublinie we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Złote Mrówkojady. Podczas zajęć uczestnicy nakręcili krótki film odnoszący się do ich obecnej sytuacji. Film zostanie zaprezentowany na specjalnym publicznym pokazie „Lubelskie PlotkoJady Razem z Ukrainą” w piątek 14 sierpnia 2015 roku o godzinie 19:30 w sali kinowej Centrum Kultury w Lublinie.