RAZEM Z UKRAINĄ

AKTUALNOŚCI
Pomoc rodzinom wewnętrznie przesiedlonym z terenów Donbasu do Lwowa


W dniu 3 lipca 2015 roku do Lwowa dostarczona została pomoc humanitarna dla osób wewnętrznie przesiedlonych z terenów Donbasu. Pomoc została zebrana dzięki staraniom przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny oraz mieszkańców Lublina.

Ponad 4 tony darów, w tym rzeczy najbardziej potrzebne rodzinom w tak trudnej sytuacji życiowej: chemia gospodarcza, artykuły żywnościowe, środki higieny, dziecięca higiena i żywność, odzież i obuwie, zostały przekazane dla osób przesiedlonych do Lwowa.

Pomoc została zarejestrowana w Ministerstwie Polityki Socjalnej Ukrainy we współpracy z Fundacją Kultury Duchowej Pogranicza, Lubelskim Klubem Biznesu, Fundacją Volyn 2014 oraz odbiorcą pomocy Centrum Wolontariatu we Lwowie.

W najbliższych dniach pomoc zostanie posegregowana na pakiety dla rodzin z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz rozdysponowana wśród przesiedlonych.