• RAZEM Z UKRAINĄ

  RAZEM z UKRAINĄ
  Program pomocy

  rodzinom na Ukrainie

 • RAZEM Z UKRAINĄ

  RAZEM z UKRAINĄ
  Program pomocy

  rodzinom na Ukrainie

 • RAZEM Z UKRAINĄ

  RAZEM z UKRAINĄ
  Program pomocy

  rodzinom na Ukrainie

 • RAZEM Z UKRAINĄ

  RAZEM z UKRAINĄ
  Program pomocy

  rodzinom na Ukrainie

 • RAZEM Z UKRAINĄ

  RAZEM z UKRAINĄ
  Program pomocy

  rodzinom na Ukrainie


RAZEM z UKRAINĄ


Program „Razem z Ukrainą” jest zorganizowanym i systematycznym działaniem realizowanym na zasadach współpracy partnerskiej, ukierunkowanym na wsparcie narodu ukraińskiego w obecnej sytuacji kryzysowej, szczególnie poprzez udzielenie pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio lub pośrednio w wyniku konfliktu wojennego na wschodnich terenach Ukrainy.

Każdy może się włączyć!
Zapraszamy do współpracy – przedsiębiorstwa, organizacje, inicjatywy.25lat


CELE PROGRAMU


Pomoc
humanitarna

Pomoc humanitarna, rzeczowa, wsparcie psychologiczne i moralne, skierowane do osób poszkodowanych w trakcie konfliktów wojennych, dotkniętych kryzysem oraz osób potrzebujących, w szczególności do rodzin wojskowych, wewnętrznie przesiedlonych i poszkodowanych dzieci.

Lobbowanie na rzecz utworzenia korytarza pomocy humanitarnej z Polski i innych państw Unii Europejskiej.

Pomoc
rozwojowa

Budowanie szerokiej koalicji lubelskich środowisk biznesowych, pozarządowych, kościelnych, akademickich, administracji samorządowej i państwowej oraz instytucji publicznych w celu zwielokrotnienia efektów udzielanej pomocy humanitarnej i rozwojowej. Wspieranie rozwoju regionalnego Ukrainy, w tym wzmocnienie samorządu, decentralizacji, sektora bezpieczeństwa publicznego i ochrony ludności; wzmocnienie kompetencji administracji publicznej; wzmocnienie rządów prawa i zwalczanie korupcji; zbliżenie prawa i instytucji do standardów UE i innych standardów międzynarodowych; zwiększanie dostępu do rzetelnej i obiektywnej informacji; wsparcie demokratycznych procesów wyborczych; ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich; wzmocnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz dialogu obywatelskiego. Poprawa jakości opieki zdrowotnej i edukacji obywatelskiej.

Wsparcie rozwoju gospodarczego

Współpraca gospodarcza środowiska biznesowego Polski z partnerami ukraińskimi, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów i partnerstw, zwiększanie aktywności podmiotów gospodarczych po obu stronach granicy w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym działaniami wojennymi na wschodnich terenach Ukrainy.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i sektora prywatnego, konkurencyjności i innowacyjności mikro i małych przedsiębiorstw, rozwoju ekonomii społecznej, wspieranie procesów kształcenia i szkolenia zawodowego.

AKTUALNOŚCISpotkanie z programem "Razem z Ukrainą" w KUL

15 marca 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się spotkanie z programem "Razem z Ukrainą". Koordynatorka programu Marta Drabczuk oraz Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu Agnieszka Gąsior-Mazur przedstawiły działania programowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na przyszłość.
W spotkaniu udział wziął Konsul Ukrainy w Lublinie Witalij Biłyj. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu i pomocy Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Za pomoc oraz gościnne przyjęcie na uczelni szczególnie dziękujemy Prorektorowi ds. Studenckich KUL Prof. Krzysztofowi Nareckiemu.

CZYTAJ WIĘCEJ


Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II wspiera działania Programu „Razem z Ukrainą”

W ramach "Dnia Ukraińskiego" na KUL, w dniu 4 kwietnia 2016 roku, Koło Naukowe studentów Filologii słowiańskiej zorganizowało zbiórkę darów na rzecz dzieci z rodzin wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Preparaty medyczne od firmy Medi-Sept Sp. z o.o. trafiły do szpitali wołyńskich

W ramach Programu „Razem z Ukrainą” organizacja charytatywna „Wołyń 2014″ przekazała wołyńskim zakładom medycznym dary, ...

CZYTAJ WIĘCEJ

Razem z Ukrainą – obóz wakacyjny dla młodzieży ze wschodniej Ukrainy w Lublinie

W dniach 8-17 sierpnia 2015 roku gościliśmy na obozie wakacyjnym w Lublinie 25 osobową grupę młodzieży ze wschodnich terenów Ukrainy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pomoc rodzinom wewnętrznie przesiedlonym z terenów Donbasu do Lwowa

W dniu 3 lipca 2015 roku do Lwowa dostarczona została pomoc humanitarna dla osób wewnętrznie przesiedlonych z terenów Donbasu.

CZYTAJ WIĘCEJ


Wintaryzacja – przygotowanie do zimy osoby wewnętrznie przesiedlone

Projekt „Razem z Ukrainą – pomoc humanitarna w zakresie przygotowania osób wewnętrznie przesiedlonych do zimy” zakładał polepszenie warunków bytowych, zapewnienie niezbędnej pomocy i zasobów dla godnego funkcjonowania oraz udzielenie wsparcia rzeczowego w zakresie przygotowania do zimy osób wewnętrznie przesiedlonych na terenie obwodu dniepropietrowskiego. Do celów bezpośrednich projektu należało: zabezpieczenie 300 rodzin w podstawowe środki do życia, adaptacja i przygotowanie do zimy 70 miejsc tymczasowego zamieszkania osób wewnętrznie przesiedlonych oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt i opał na zimę, a także wypracowanie standardów działania lokalnych centrów pomocy humanitarnej w obwodzie dniepropietrowskim. W ramach projektu działały cztery centra udzielania pomocy humanitarnej w obwodzie dniepropietrowskim, ...

CZYTAJ WIĘCEJ


Razem z Ukrainą
– pomoc humanitarna

Projekt skierowany do osób – rodzin, przesiedlonych wewnątrz Ukrainy w obrębie obwodu Dniepropietrowskiego, pozbawionych, ze względu na działania wojenne prowadzone na terenie wschodniej części państwa, podstawowych środków do życia. Rodziny, utraciły cały dorobek swego życia, a dzisiaj na nowo zmuszeni są do adaptacji w warunkach tymczasowych.

Ze względu na rosnącą liczbę osób przesiedlonych oraz coraz większy kryzys ekonomiczny, w ramach pomocy humanitarnej, podjęte zostały konkretne działania, adekwatne do potrzeb rodzin przesiedlonych w celu zabezpieczenia schronienia, wsparcia medycznego oraz psychologicznego, a także pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy.

Realizacja projektu w terminie od 15 czerwca 2015 do 31 grudnia 2015 została podzielona na poszczególne działania. W ramach projektu 400 rodzin otrzymało wsparcie w postaci pomocy humanitarnej, doposażono 10 punktów medycznych, ...

CZYTAJ WIĘCEJPROJEKTY - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

W ramach programu "Razem z Ukrainą" realizujemy kilka projektów szczegółowych. Zapraszamy do współpracy!Szkoła przyjaźni

Projekt “Szkoła przyjaźni” realizowany od października 2015 do stycznia 2016, jest kierowany do uczniów klas szkół gimnazjalnych z Lublina i wybranych miast Ukrainy. Projekt ma pomóc młodzieży w powiększaniu doświadczeń w kontakcie i wiedzy na temat sąsiadujących krajów oraz w rozwijaniu poczucia jedności w Europie.Głównym założeniem projektu jest uwrażliwienie uczniów na solidarność międzyludzką i współpracę międzynarodową w kontekście relacji dwu sąsiadujących krajów. Dodatkowo celem jest nauczenie uczniów w sposób praktyczny pisania tradycyjnej i elektronicznej korespondencji listowej, jak też idei „paczki pomocowej”. Dzieci, za pomocą pisanych przez siebie listów, będą miały możliwość poznania rówieśników z sąsiedniego kraju, zawarcia z nimi nowych relacji koleżeńskich, które w przyszłości mogą przerodzić się w przyjaźnie.

Podstawowym tematem korespondencji uczniowskiej ma być środowisko lokalne, życie codziennie, sprawy ważne dla uczniów, wizja przyjaźni. Zadaniem uczniów będzie opisanie, zaprezentowanie kolegom i koleżankom z drugiej szkoły własnej osoby, środowiska klasowego, szkolnego, lokalnego.

Na bazie partnerskiej relacji możliwe będzie udzielenie godnej pomocy poprzez przygotowanie paczek z osobistymi listami i drobnymi upominkami Program „Razem z Ukrainą” dla potrzebujących na Ukrainie.

W planach mamy również wizytę dzieci z Ukrainy w Lublinie, ale będzie to możliwe tylko przy osobistym zaangażowaniu, zaproszeniu rodzin uczniów w Lublinie.

Projekt jest realizowany pod PATRONATEM Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublina.


Zbiórka rzeczowa

Przez najbliższe miesiące każdy mieszkaniec Lublina może włączyć się w zbiórkę darów dla tych, którzy musieli uciekać z własnych domów, tracąc cały dorobek swojego życia, a dzisiaj mieszkają w warunkach prowizorycznych. Sytuacja jest dramatyczna. Z danych Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy wynika, iż ponad 1 milion osób zmuszonych było do ucieczki z terenów objętych wojną na wschodzie kraju oraz z zaanektowanego przez Rosję Krymu.W obwodzie Dniepropietrowskim przebywa ponad 85 tysiące przesiedleńców (a według nieoficjalnych danych 130 tyś.) w tym ponad 15 tysięcy dzieci oraz 13 tysięcy. Ich sytuacja jest bardzo trudna. Większość mieszka w schroniskach, uzdrowiskach, ale są też tacy, którzy praktycznie nie mają dachu nad głową – mieszkają w piwnicach.

Od czerwca do listopada będą trwać również zbiórki publiczne podstawowych artykułów: środków higieny osobistej, żywności dziecięcej, żywności o długim terminie przydatności, chemii gospodarczej.

Dary można przynosić po wcześniejszym uzgodnieniu do:
– Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, al. Warszawska 71 (tel. 669 207 678)
– Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, ul. Przechodnia 4 (tel. 81 534 61 91)
– Modern-Expo S.A., ul. Zemborzycka 55 (tel. 504 252 110)

A także do Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w godzinach pracy:
Wieniawska 14 ; Filaretów 44 ; Franciszka Kleeberga 12a ; Szaserów 13-15 ; Plac Łokietka 1 (Ratusz)

Artykuły zostaną przekazane przesiedleńcom, zwłaszcza rodzinom z małymi dziećmi.

Zbiórkę publiczną o nr 2015/891/OR zarejestrowaną w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji prowadzi Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza.
Pomoc humanitarna

W grudniu 2015 roku zrealizowaliśmy projekt pomocy humanitarnej dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie i zamieszkałych na terenie obwodu dniepropietrowskiego. Na wschód Ukrainy pojechało 1200 paczek z żywnością, środkami higieny, nową odzieżą zimową, kocami, kołdrami i pościelą o wartości pół miliona złotych.
Paczki rozdawaliśmy m.in. w Nowomoskowsku, Dnieprodzierżyńsku i Wierchniodnieprowsku.Ponadto wyposażyliśmy 70 mieszkań i ośrodków dla uchodźców w sprzęt gospodarstwa domowego oraz węgiel i drewno. Wszystko w ramach projektu "Razem z Ukrainą – pomoc humanitarna w zakresie przygotowania osób wewnętrznie przesiedlonych do zimy" współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Pomoc skierowaliśmy w pierwszej kolejności do rodzin z dziećmi, do osób niepełnosprawnych i do osób, które nie zabrały ze sobą z terenów ogarniętych wojną rzeczy na zimę i wreszcie do tych, które wcześniej nie otrzymywały żadnej pomocy.

Nasza Fundacja jest aktywnym członkiem programu "Razem z Ukrainą", który działa na terenie województwa lubelskiego i skupia organizacje, władze samorządowe oraz lubelskie uczelnie w celu harmonizacji i koordynacji działań, wymiany informacji, współpracy i skuteczniejszego udzielania pomocy humanitarnej osobom poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie.
Media o programie


PO CO JEST TA WOJNA

W Lublinie akcję humanitarną pod hasłem "Razem z Ukrainą" organizuje Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza wspólnie z lubelskimi przedsiębiorcami. Do ukraińskich rodzin trafiły ponad cztery tony produktów spożywczych i środków czystości. Zobacz reportaż TVP INFO ...
Chcesz pomóc? - wspieraj nasze akcje

1% podatku - darowizny - wolontariat - zbiórka rzeczy


Dołącz do zbiórki publicznej rzeczy dla Ukrainy


Ukraińcy najbardziej potrzebują: leki oraz środki opatrunkowe, chemia gospodarcza, środki higieny żywność i higiena dziecięca

Przekaż darowiznę na pomoc dla Ukrainy


Numer konta: 88124054971111001056095550Tytuł wpłaty: darowizna – Razem z Ukrainą

Dołącz na programu Payroll dla Ukrainy lub zaproponuj go w swojej firmie


Obejrzyj prezentacje o programie Payroll (odpisy od wynagrodzeń)

Popierasz naszę działania, chcesz pomóc lub masz nowe pomysły?


Wypełnij deklaracje poparcia

Przekaż 1% podatku na pomoc humanitarną dla Ukrainy


Numer KRS 0000034785 Cel szczegółowy: Razem z Ukrainą

GALERIA

Nasza aktywność w obiektywieportfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

PARTNERZYpartner
partner
partner
partner
partner
partner


partner
partner
partner
partner
partner


KONTAKT

Program Razem z Ukrainą

Marta Drabczuk

kontakt@razemzukraina.com
Telefon: 512 158 426

Biuro Programu

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

20-003 Lublin, ul. Przechodnia 4
kontakt@razemzukraina.com
Godziny kontaktu: pon. - pt. w godz. 9.00-14.00
Siedziba dostepna dla osób niepełnosprawnych.